Teresa Hài Đồng Giêsu

by hhinha

Thérèse of Lisieux, thánh nữ Teresa thành Lisieux (“Bông hồng nhỏ của Chúa Giêsu; Teresa Hài Đồng;”)

Hình chụp tại Lisieux, Pháp

Hình chụp tại Lisieux, Pháp quốc

Nữ tu dòng kín Cát Minh (Carmelite)

Lễ kính ngày 01.10

Sinh ngày 02.01.1873 tại Alençon
Mất ngày 30.09.1897 tại Lisieux

Chân phước năm 29.04.1923 bởi Giáo hoàng Pius XI
Tuyên thánh 17.05.1925 bởi Giáo hoàng Pius XI

Tiến sĩ hội thánh 19.10.1997 bởi Giáo hoàng John Paul II

Địa điểm hành hương: Đại thánh đường St. Thérèse tại Lisieux, Pháp

+ Audio về thánh nữ
+ Audio sách truyện Một Tâm Hồn
+ Sách truyện Một Tâm Hồn qua từng tập:

Advertisements