Núi Tabor, sự biến hình

by N.

ảnh chụp tại đền thờ núi Tabor, Israel | apr.onefour

ảnh chụp tại đền thờ núi Tabor, Israel | apr.onefour

Audio bài giảng gợi ý về sự biến hình tại núi Tabor của linh mục Nguyễn Tầm Thường vào tháng 4.2014 vừa qua

Advertisements