BH

by hhinha

Thánh Giacôbê tông đồ
+ dấu vết

Hành Hương bộ hành Giacôbê
+ Các câu hỏi về bộ hành
+ Hướng dẫn chuẩn bị bộ hành

Chuẩn bị Bộ Hành 2015
+ Thông Tin
+ Đơn ghi danh (đã khoá sổ)
+ Giá cả

Chia sẻ 2014
+ Mumbai, Ấn Độ
+ Mái Ấm Tình Mẹ
+ Tâm tình người lần đầu đi bộ Hành Hương
+ Tri ân (thơ)
+ Nhớ (thơ)
+ món quà: Lời nguyện kẻ hành hương (thơ chuyển dịch)
+ Tri ân (thơ)

Hình ảnh các chuyến bộ hành
+ 05.2014
+ 10.2013
+ 04.2011

Advertisements