linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

by N.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng

Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Abraham
và cho con cháu đến muôn đời

Luke 1:46-55

Advertisements