LT khoá 5 ngày Herxheim

by N.

Linh mục hướng dẫn : Giuse Maria Cao Gia An SJ.

Thánh Lễ bế mạc 5 ngày Linh Thao

Thánh Lễ bế mạc 5 ngày Linh Thao

Advertisements