Thông tin Hành Hương Bộ Hành St. James năm 2015

by N.

Hành Hương bộ hành Giacôbê năm 2015 sẽ bắt đầu từ ngày 02.05.2015 – 11.05.2015.

Chủ đề: Học và thực hành Lectio Divina

Lộ trình (Có thể thay đổi một vài nơi ngụ lại qua đêm, chương trình chắc chắn sẽ thông báo sau)

T7 02.05 Arriving Sarria

CN 03.05 Sarria (ex O’Cebreiro: Sẽ đến viếng thăm nơi xảy ra Phép Lạ Thánh Thể, giá tiền trả riêng, tuỳ theo số người tham dự)

Khởi hành đi bộ chặng đường cuối của Camino Frances (125km)

T2 04.05 Sarria – Portomarin
T3 05.05 Portomarin – Palas de Rei
T4 06.05 Palas de Rei – Melide
T5 07.05 Melide – Arzua
T6 08.05 Arzua – Pedrouzo
T7 09.05 Pedrouzo – Compostela
CN 10.05 Compostela (tl kết thúc)
T2 11.05 Departure

Giá cả: xin bấm vào xem chi tiết!

Số người tham dự được giới hạn ở con số 20

Tuổi tác tham dự viên từ 20-70 (Những tham dự viên từ 60-70 xin ghi rõ những bệnh tình mình có).

Các chuẩn bị chung cho toàn chuyến đi, xin đọc mục Hướng Dẫn Chuẩn Bị Bộ Hành

Các câu hỏi xung quanh chuyến bộ hành, xin đọc mục Các Câu Hỏi Về Bộ Hành, nếu như còn thắc mắc khác, xin liên lạc qua email hh.stjames @ kgr24.net (xin ghi dính lại nhau, đừng để free space hai bên dấu @)

Thời gian chuẩn bị cho nhóm về mọi khía cạnh, bắt đầu từ tháng 02.2015 cho đến tháng 04.2015 (2 tháng, xin chuẩn bị tinh thần và thời gian cho sự chuẩn bị này!).

Đơn ghi danh bắt đầu nhận từ hôm nay đến ngày 24.01.2015. Xin mỗi người tự ghi danh, kèm chữ ký gửi đến email hh.stjames @ kgr24.net (xin ghi dính lại nhau, đừng để free space hai bên dấu @)

Mục đích hành hương bộ hành là Cầu Nguyện và học cầu nguyện theo Lectio Divina.

Điều kiện: http://kgr24.net/files/images/xacobeo/dkbh.jpg

Cho những ai ngoài tín ngưỡng Công Giáo, xin ghi rõ mục đích đi của mình và cần phải theo chương trình như mọi tham dự viên (Nếu có những khó khăn, sự kiện tế nhị, xin liên lạc trực tiếp riêng với lamvien để có hướng dẫn riêng)

Ex: Nếu ai muốn sau chuyến bộ hành đến viếng Đức Mẹ Fatima để tạ ơn sau chuyến bộ hành, thì nên tự đặt chỗ nghỉ lại sớm, vì từ ngày 12 đến đêm 13 rất đông người đến Fatima (Không nằm trong lịch trình và tổ chức HH Bộ Hành St. James)

T2 11.05 Compostela – Fatima
T3 12.05 Fatima
T4 13.05 Fatima
T5 14.05 Fatima – Lisbon – Home

Advertisements