Fatima

by N.

Thiên thần Hòa Bình hiện ra lần thứ ba với ba trẻ, dạy lời kinh:'

Thiên thần Hòa Bình hiện ra lần thứ ba với ba trẻ, dạy lời kinh:’

Most Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit,
I adore You profoundly,
and I offer You the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ,
present in all the tabernacles of the world,
in raparation for the outrages,
sacrileges and indifference with which He Himself is offended.

And, through the infinite merits of His most Sacred Heart,
and the Immaculate Heart of Mary,
I beg of You the conversion of poor sinners.

This slideshow requires JavaScript.

Thiên thần Hòa Bình hiện ra dạy các trẻ lời nguyện

Thiên thần Hòa Bình hiện ra dạy các trẻ lời nguyện

Lời kinh nguyện thứ nhất thiên thần dạy ba trẻ tại Loca do Anjo

Lạy Thiên Chúa
con tin vào Người
con tôn thờ Người
con hy vọng
và con yêu mến Người
Con khẩn xin Người tha thứ cho những ai không tin vào Người
không tôn thờ Người
không hy vọng
và không yêu mến Người

Cách lần hạt Mân Côi

Cách lần hạt kinh Mân Côi (hình lấy từ internet)

Cách lần hạt kinh Mân Côi (hình lấy từ internet)

Tại Loca do Anjo, gặp Joan, người hành hương bộ hành hết con đường Camino Frances, xuyên qua Pháp và hiện tại đang dừng chân tại Fatima. Hành trang của anh là một ba lô, chú chó làm bạn, xâu chuỗi và cuốn kinh thánh, một vài viên kẹo anh thích kèm vài xu trong túi

Tại Loca do Anjo, gặp Joan, người hành hương bộ hành hết con đường Camino Frances, xuyên qua Pháp và hiện tại đang dừng chân tại Fatima. Hành trang của anh là một ba lô, chú chó làm bạn, xâu chuỗi và cuốn kinh thánh, một vài viên kẹo anh thích kèm vài xu trong túi

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements