T1N07: cầu nguyện mỗi ngày

by N.

Mục tiêu: Đón nhận ơn giải thoát từ Yêsu và cùng Ngài bước vào đời sống mới

Lời Chúa: “Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1, 13-14)

+ Hướng dẫn cầu nguyện của theochuakito
+ Lectio Divina

Advertisements