Kinh Thánh nói gì về quà hối lộ?

by N.


Song: When I survey the wondrous cross
Kinh Thánh, trích đoạn về quà hối lộ

Advertisements