Lời tâm sự của Chúa Giêsu với Một Tâm Hồn

by N.

Cologne | oct.onefour

Cologne | oct.onefour

Bấm vào các số để nghe. Tải về, bấm chuột phải (save as)
Xin gửi link đi khắp mọi nơi!

Thông điệp Tình Yêu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Nguồn: http://memaria.org

Lời Yêu Thương LMĐ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
nguồn: http://tinmung.net

Advertisements