Giá tiền chuyến bộ hành St. James Way 05.2015

by N.

Giá tiền chuyến bộ hành St. James Way 05.2015 cho 10 ngày / 9 đêm

Mỗi cá nhân 410 Euro (phòng đôi)
+ 117 Euro (phòng riêng) = 527 Euro

Bao gồm

+ 10 ngày / 9 đêm các nhà trọ trên tuyến đường bộ hành
+ Xe chuyên chở đến O’Cebreiro (excourse: Sarria – Cebreiro – Sarria)
+ Chuyển chở hành lý (1 valy không quá 15kg mỗi cá nhân)
+ Điểm tâm (breakfast)
+ Shell và pilgrim credential
+ Thuế VAT (10%)

10 ngày/ 9 đêm

01 T7 02.05 Arriving Sarria
02 CN 03.05 Sarria (ex O’Cebreiro: viếng thăm nơi xảy ra Phép Lạ Thánh Thể)
03 T2 04.05 Sarria – Portomarin
04 T3 05.05 Portomarin – Palas de Rei
05 T4 06.05 Palas de Rei – Melide
06 T5 07.05 Melide – Arzua
07 T6 08.05 Arzua – Pedrouzo
08 T7 09.05 Pedrouzo – Compostela
09 CN 10.05 Compostela (tl kết thúc)
10 T2 11.05 Departure

Con số tham dự viên ghi danh dưới 12 người, sẽ không tổ chức

Advertisements