Donostia (San Sebastian)

by N.

Hãy xoay khuôn mặt bạn hướng về mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn (Châm Ngôn Phi Châu)

Hãy xoay khuôn mặt bạn hướng về mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn (Châm Ngôn Phi Châu)

This slideshow requires JavaScript.

Đặc điểm cần thăm viếng và lấy thời gian để lắng đọng và suy niệm tại San Sebastian là nhà nguyện trong nhà thờ Santa Maria, đằng sau bàn thờ. Sự kiện xảy ra khi xây dựng đền thánh, bức tường thành được đập vỡ ra thêm một đoạn, họ tìm ra dấu vết của nhà nguyện Peace & Patience xa xưa, nơi cửa vào thành, nhưng sau một thời gian nhiều chiến tranh xảy ra, chẳng ai còn biết đến.

Đặc điểm cần thăm viếng và lấy thời gian để lắng đọng và suy niệm tại San Sebastian là nhà nguyện trong nhà thờ Santa Maria, đằng sau bàn thờ. Sự kiện xảy ra khi xây dựng đền thánh, bức tường thành được đập vỡ ra thêm một đoạn, họ tìm ra dấu vết của nhà nguyện Peace & Patience xa xưa, nơi cửa vào thành, nhưng sau một thời gian nhiều chiến tranh xảy ra, chẳng ai còn biết đến. Một nơi bình dị, đơn sơ, nhưng đầy ý nghĩa

Advertisements