Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình

by N.

1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA !”
Và giờ đây, Jerusalem hỡi,
2 cửa nội thành, ta đã dừng chân.
3 Jerusalem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
4 Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Israel.
5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.
6 Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
7 tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.”
9 Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô

Thánh Vịnh 122

Advertisements