canh thức

by N.

– Jeremiah, ngươi thấy gì?
– Con thấy một nhánh ‘cây canh thức’
– Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta

– Jeremiah, what do you see?
– I see an almond branch
– You have seen well, for I am watching over my word to perform it

Jeremiah 1:11

Advertisements