Hình ảnh các nhóm HH Bước Theo Vết Chân I-Nhã năm 2013

by N.

Nhóm Hồng Ân
Nhóm Hồng Ân (trưởng nhóm: Hoàng Ân,
Mai Hương, Thanh Trang, Đoan Trang, Thùy Trang, Lệ Thu, HarrisonT, linh mục Nguyễn Trọng Tước, Hồng Nhung, bác Hồng Sâm)
 
 
 
Nhóm Giacôbê
Nhóm Giacôbê (trưởng nhóm: sr. Thanh Thúy,
Ngọc Oánh, Kim Bích, Thị Điểm, Ngọc Oanh, Đoàn Linh, Nhã Phương, linh mục Hoàng Tiến Đoàn, Đức Thắng, Minh Diệp)
 
 
 
Nhóm Hiệp Nhất/Chia Sẻ
Nhóm Hiệp Nhất/Chia Sẻ (trưởng nhóm: Toàn Hiệp,
Bích Loan, bác Đăng Kỳ, bác Kim Thúy, Vichai, Thục, Phương Lan, Anh Cường, Tuyết Minh, Thị Vân)
 
 
 
Nhóm Thanh Dung
Nhóm Thanh Dung (trưởng nhóm: Thanh Dung,
Bạch Lan, Đoan Trinh, Dung Hạnh, Đình Quý, Thanh Thủy, Đức Thành, Ngọc Chiến, Hồng Yến, Thùy Diệp
+ 2 khách ngắn đường: Ngân Sa & Ny)
 
 
 
NNYT
Nhóm nhỏ YT (trưởng nhóm: Lâm Viên,
Lan Phương, Kim Hoàng, Mai Chi, Vân Oanh, Thanh Quý, Đức Mỹ, Lan Hương, cô Tú Chung, chú Toàn)
Advertisements