Cardoner river

by N.

Manresa | mar.onetwo

Manresa | mar.onetwo

Bên sông Cardoner, lặng lẽ
Thả hồn mình… trôi theo gió mây
Mong được tìm về ngày xưa ấy
Ðể như I-Nhã, gặp chính Ngài

Bên sông Cardoner, năm đó
I-Nhã nguyện ngắm Chúa Ba Ngôi
Thao thức mong được Chúa biến đổi
Khắc khoải… trở trăn… của kiếp người

Bên sông Cardoner réo rắt
I-Nhã cảm nhận tình Chúa yêu
Mầu nhiệm cao sâu, chàng chợt hiểu
Hạnh phúc Ba Ngôi Chúa ở cùng

Chiều nay, về bên dòng sông ấy
Lòng bao xao xuyến… lẫn chơi vơi
Khẽ bước trên cầu Ro-man cũ
Gót chân vương nặng… bụi bẽ bàng

Cardoner ơi, xin hãy kể
Chuyện tình I-Nhã đươc Chúa yêu
Tìm về dấu chân xưa, người cũ
Sớm mong gặp chính lộ ngàn đời

PLN, California, June 25, 2013

Advertisements