Tâm tình của chuyến hành hương

by N.

Những thánh đường, nhà nguyện tôi được thăm viếng ngắm nhìn rất đẹp, oai nghiêm nói lên lòng tôn kính của các nhà điêu khắc, các vị chủ chăn và các tín hữu đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vài nơi trong nhà nguyện nhỏ, tôi được đánh động và mang trong lòng khao khát quyết tâm sống dâng hiến, gắn bó hơn với Chúa. Đó là nhà nguyện “hoán cải”, nơi thánh I-Nhã dưỡng thương và được ơn trở lại. Nhóm chúng tôi đã được dâng thánh lễ, suy niệm và nhận lãnh bí tích Hòa Giải. Thật là những giờ phút hiếm quý mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Đức Mẹ Đen | Santiago Cathedrale, Spain| oct.onethree

Đức Mẹ Đen | Santiago Cathedrale, Spain| oct.onethree

Montserrat có tượng Đức Bà Đen, nơi thánh I-Nhã đã xưng tội, cầu nguyện suốt đêm và sau đó dâng đao, kiếm cho Đức mẹ để hoàn toàn thay đổi ước mơ và cuộc sống của ngài. Tôi chẳng có ước mơ lớn như thánh nhân và cũng chẳng có gì để dâng lên Chúa ngoại trừ những tội lỗi yếu đuối của mình. Qua những lần tĩnh tâm linh thao, nhất là khi ngồi tại những nơi mang dấu ấn của thánh I-Nhã này, tôi có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình. Từ khi có trí khôn cho tới giờ phút này, Chúa đã thương ban cho bao nhiêu hồng ân hồn xác và nhất là luôn dẫn dắt, gìn giữ linh hồn tôi trong ơn nghĩa Chúa dù nhiều khi tôi sống vô tình, bất xứng với tình yêu của Ngài. Nơi nhà nguyện trước Thánh Thể Chúa, tôi đã ăn năn hối lỗi, chúc tụng, cảm tạ Chúa cùng với thánh nhân. Xin Đức Mẹ qua sự cầu bầu của thánh I-Nhã cho tôi biết dâng hiến những năm tháng còn lại để lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa trong từng việc nho nhỏ.

Đời sống gia đình ở tuổi già nhiều niềm vui với con cháu, nhìn chung có vẻ rất êm ả, tuy nhiên cũng là môi trường Chúa muốn dùng để thanh luyện, giúp tôi sửa đổi con người tự nhiên, nhất là đời sống tâm linh: từ những thói quen giữ đạo theo hình thức, lề luật, đến việc ý thức làm mọi việc to nhỏ với lòng yêu mến, làm với tinh thần kiên nhẫn, khiếm tốn và đón nhận những khác biệt mọi việc xảy ra hằng ngày với lòng cảm thông, vui vẻ, vâng phục.

Hai thánh địa Lộ Đức và Fatima cũng nhắc tôi cần lần hạt chăm chú, sốt sắng và siêng năng hơn. Từ khi được cha nhận cho tham dự chuyến hành hương, tôi đã cầu xin thánh I-Nhã, người có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt, cầu bầu cho tôi cũng được lòng yêu mến Đức Mẹ giống thánh nhân hơn.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, của các thánh I-Nhã, Phanxicô Xaviê, Têrêsa Avila và Gioan Thánh Giá, giúp con biết hoán cải, biến đổi để sống đẹp ý Chúa hơn, nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi nguyện ước của các cha, mỗi anh chị em trong chuyến hành hương được thành hiện thực theo thánh ý Chúa.

Anna Vũ Kim Thúy

Advertisements