Rước kiệu Mẹ

by N.

Lourdes, France

Lourdes, France

Nhìn bao ánh nến lung linh
Mà con bỗng thấy tim mình xôn xao
Lòng con đầy những nôn nao
Vì gần nơi Mẹ đến bao nhiêu lần

Mẹ ơi tình Mẹ vô ngần
Cho con được biết đến gần Mẹ luôn
Giúp con đừng để Mẹ buồn
Nhắc con xa lánh tội nguồn thế gian

Mẹ ơi tình Mẹ chứa chan
Cho con tìm thấy bình an tâm hồn
Giúp con rèn luyện trí khôn
Nhắc con trở lại khi con lạc đường

Đêm nay rước kiệu Mẹ thương
Đêm nay ánh nến tỏa hương ngọt ngào
Đêm nay con nguyện ước ao
Giúp con được mãi nôn nao như giờ

Duc MY

Advertisements